U sportskoj karijeri olimpijski ciklus je period od četiri godine, najoptimalniji period u okviru koga treba organizovati i planirati sportske ciljeve. Detaljna analiza i planiranje rade se u odnosu na četvorogodišnji period.

Sportska karijera je kratka i profesionalni sportista prođe četiri do pet ciklusa u kojoj je svaki poseban za sebe i ima svoje specifične karakteristike. Prava podrška sportisti u kojoj se rezultati mogu najbolje ostvariti može biti upravo podrška na nivou jednog olimpijskog ciklusa nakon koga se odlučuje da li mu je i dalje potrebna takva vrsta podrške ili je neophodno nešto promeniti.

Naš klub nudi saradnju i podršku profesionalnim sportistima na četvorogodišnjem nivou i garantuje za svoj rad i rezultate do kojih dovodi ova saradnja.

Ako ste zainteresovani za dugoročnu saradnju sa nama sve neophodne informacije možete dobiti ako nas kontaktirate.

Podeli: